ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೇ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು ಭ’ಯಾನಕ ಸೆಲ್ಪಿ! ಆ ಸೆಲ್ಫಿ ನೋಡಿದ್ರೆ..!

ನಮಸ್ತೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಭ’ಯಾನಕ ಹಾಗೂ ಅ’ಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಘ’ಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುವ ಘ’ಟನೆಯು ಅಂತಹದ್ದೇ, ಯುವಕೊನಬ್ಬನು ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆಕೊಂಡಿದ್ದನು. ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಆ ಮೋಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದ ಯುವಕನು ನಿ’ಬ್ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾನೆ.. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಮೋಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ..? ಮುಂದೆ ನೋಡಿ… ಹೌದು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಭ’ಯಾನಕವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಟೊಸ್ ಹಾಗೂ ವೀಡಿಯೋಗಳು […]

Continue Reading