ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟ್ರೆ’ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ? ನೀವೇ ನೋಡಿ

ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟ್ರೆ’ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಫಾ’ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸಿ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು 100% ತಪ್ಪು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಾ’ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾ’ಲರಿ ಮತ್ತು ಕೊ’ಬ್ಬು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅ’ಧಿಕ ಕೊ’ಬ್ಬಿನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀರ್ಣ ಸ’ಮಸ್ಯೆ, ಬೊಜ್ಜು, ಅ’ಧಿಕ ರ’ಕ್ತದೊತ್ತ’ಡ, ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅ’ಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಫಾ’ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆ’ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ […]

Continue Reading