ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಪೌರತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಬದುಕುವ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅ’ಚ್ಚರಿಯಾಗ್ತಿರಾ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಜನ ಇರೋದಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ..?

ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಎಂಚಿನ ಮನೆಗಳು, ಗುಡಿಸಲುಗಳು, ಬಂಗಲೆಗಳು, ಹಡಗು ಮನೆಗಳು, ಮುಂತಾದ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಿ ವಾಸಿಸುವರನ್ನು ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಊಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾ’ಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ, ವಿದ್ಯುತ್‌‍ಶಕ್ತಿ ನೆರವಿಲ್ಲದೇ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಂತೇ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅ’ಚ್ಚರಿ ಪಡುತ್ತೀರ. ಈ ತರಹದ ಯಾವುದೇ ಮೂ’ಲಭೂ’ತ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಲ್ಲದೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀ’ವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಜ’ನಾಂಗ ಇರುವುದು […]

Continue Reading